Varmistettu osaaminen

Osaamisen hallinta ja sen jatkuva kehittäminen ovat Digian menestyksen kulmakiviä. Systemaattisten prosessien kautta varmistetaan valittujen kompetenssialueiden kehittyminen ja laajentuminen muuttuvien liiketoiminnallisten tarpeiden mukaan. Näin turvataan oikean osaamisen kohdentaminen oikeaan työhön nopeasti ja tehokkaasti.

Systemaattinen ja ennakoiva kehittäminen


Digian strategiasta johdettuja ydinosaamisalueita kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeet ja viimeisimpien teknologioiden tuntemus yhdistyvät konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Elinkaarianalyysillä pyritään ennakoimaan tulevien ja varmistamaan nykyisten kompetenssien ja teknologioiden sopiva määrä suhteessa kysyntään.

Osaamisen kehittämisen mukauttaminen nopeammin asiakastarpeisiin ja tulevien trendien nopeampi tunnistaminen ovat tehokkaan kompetenssinkehitysjärjestelmän perusvaatimuksia. Digiassa osaamista ja sen vastaavuutta liiketoiminnan tarpeisiin mitataan jatkuvasti. Näin voidaan sujuvasti tarkentaa tavoitteita ja muokata osaamisen kehittymistä haluttuun suuntaan.

Henkilötasolla osaamista kehitetään ennalta sovittujen koulutuspolkujen kautta sekä esimerkiksi perehtymällä uusiin varteenotettaviin teknologioihin. Perusteellisen perehtymisen pohjalta saadaan arvokasta sisältöä uusien osaamisalueiden ja teknologioiden strategiseen arviointiin.

Parhaat osaajat kuhunkin tehtävään


Kun järjestelmällinen osaamisen kehittäminen yhdistetään tehokkaaseen kapasiteetin hallintaan, pystyy Digia aina takaamaan parhaat ihmiset asiakkaidensa avuksi sekä tarjoamaan sopivia töitä ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia työntekijöilleen.

Yhdistämällä omaan osaamisen kehittämiseen vahvan kumppaniverkoston Digia pystyy tarjoamaan asiakkailleen optimaalisen palvelu- ja ratkaisukokonaisuuden aikaa säästävällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Digialta kustannustehokkuutta Sofia Pankille

Digia toimitti Sofia Pankille Digia Financial Systems -sijoitus- ja pankkitoimintaratkaisun, johon sisältyivät myös pankkitilien ja lainojen hallintaratkaisut.

Sofia Pankki sai käyttöönsä täydellisen Back Office
-järjestelmäkokonaisuuden nopeasti, vain neljässä kuukaudessa. Toimitus sisälsi liittymät kaikkiin tarvittaviin sisäisiin järjestelmiin ja arvopaperivälittäjän käyttämiin ulkoisten osapuolten järjestelmiin. 

Sofia valitsi Digian toimittajakseen sen kustannustehokkuuden, joustavuuden ja innovatiivisuuden perusteella.