Laadulla on tekijänsä

Menestys on seuraus korkealaatuisesta toiminnasta. Digiassa laadukkaan toiminnan tekijöitä ovat osaavat ihmiset, toimivat prosessit ja tehokkaat menetelmät. Niiden yhdistelmästä syntyy asiakkaiden tyytyväisyys ja parhaimmillaan vankka kilpailuetu.

Digia kehittää pitkäjänteisesti Digia Core Process Model (CPM)
-laadunhallintajärjestelmäänsä. Kehitystyössä edetään hankekokemusten ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Laatu on oleellinen osa Digian liiketoimintaa. Sertifioitu CPM, joka sisältää Digian prosessit mallinnettuina sekä ohjeet, malliasiakirjat ja viitemateriaalit, ohjaa yhtiön toimintaa hankkeissa ja takaa yhtenäisen, laadukkaan tavan toimia.

Laadunhallintajärjestelmä on johdettu yhtiön strategiasta ja laatupolitiikasta. Digia huolehtii liiketoiminnan jatkuvasta ja kattavasta kehittämisestä varmistaakseen asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä tyytyväisyyden. Jokainen digialainen on vastuussa laadukkaasta toiminnasta.

Digian laadunhallintajärjestelmä sertifioitiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1994. Nykyisen, laajan laadunhallintajärjestelmän on auditoinut ja sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Digian järjestelmälle on myönnetty SFS-EN ISO 9001:2008
-laatusertifikaatti.

Laatupolitiikka ja tavoitteet

  

Laatupolitiikka

 • Laatupolitiikka ja -käytännöt ovat Digian johdon hyväksymät
 • Laatu on oleellinen osa Digian liiketoimintaa
 • Digia varmistaa asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä tyytyväisyyden liiketoimiensa jatkuvalla, kattavalla ja laadukkaalla kehittämisellä
 • Jokainen digialainen on vastuussa laadusta
 • Digia valvoo järjestelmällisesti laatupolitiikan ja käytäntöjen toteutumista
 • Digia panostaa järjestelmällisesti laadun jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen

Laatutavoitteet

 • Asiakastyytyväisyys
 • Henkilöstötyytyväisyys
 • Jatkuva prosessien kehittäminen
 • Projektien laatu
 • Laadunvarmistamisen parhaat käytännöt kannattavuuden parantamiseksi
 • Laatutoimintojen kustannustehokkuus

Asiakastyytyväisyys

  

Asiakkuudet ovat Digian strategian ydin. Laadunhallintajärjestelmän kehittämistä ohjaa voimakkaasti asiakkaiden palaute. Arvokasta asiakaspalautetta kerätään järjestelmällisesti toimeksiannoista ja projekteista sekä vuosittaisten asiakastyytyväisyystutkimusten avulla.

Kunnia-asiana laadun jatkuva kehittäminen

Toiminnan laadukkuus ja yhtenäisyys ovat tärkeitä Digialle. Johto on vahvasti sitoutunut laatutavoitteisiin ja yhtiö panostaa järjestelmällisesti jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja laadun kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat saavat asiantuntevaa ja laadukasta palvelua, mikä takaa korkean asiakastyytyväisyyden.

Sitoutunut henkilöstö on laadukkaan toiminnan edellytys. Tulokset tehdään osaavan ja motivoituneen henkilöstön toimesta. Digia pyrkii alati tarjoamaan parhaat mahdolliset työkalut ja toimivimmat prosessit henkilöstön käyttöön. Ihmisiä kannustetaan toiminnan kehittämiseen muun muassa erilaisten ideointikanavien kautta ja hyvistä suorituksista palkitsemalla.

Digia seuraa myös aktiivisesti laatutoimintojen toteuttamista. Laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja kehittymistä mitataan säännöllisesti sekä sisäisesti että ulkoisten arvioijien suorittamilla auditoinneilla.

IT Service Desk
-järjestelmä valtionhallinnolle

Hansel on valinnut puitejärjestelyn kautta Digian ainoaksi toimittajaksi valtionhallinnon IT Service Desk -järjestelmälle. Digia vastaa kokonaisvaltaisesti järjestelmän suunnittelusta, ylläpidosta ja tukipalveluista. Järjestelmä toteutetaan teknisesti IT-ohjelmistoyhtiö CA:n ohjelmistoilla.

Service Desk-järjestelmä otettiin ensimmäiseksi käyttöön Työ- ja  elinkeinoministeriön Alue ICT -yksikössä, ja käyttöönottoprojekti on pilotointivaiheessa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksissa. Palvelukeskusten järjestelmillä tulee itsepalveluportaalin kautta olemaan noin 90 000 loppukäyttäjää.

Järjestelmä on tarkoitettu erilaisten palvelupyyntöjen tehokkaaseen hallintaan ja  ryhmien tarkoituksenmukaiseen palvelun tarjontaan. Ratkaisu tehostaa palvelupyyntöjen käsittelyä, lisää itsepalvelua ja nopeuttaa asiakaspalvelua maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Reaaliaikaisen palvelutasojen seurannan ansiosta poikkeustilanteisiin voidaan reagoida ennakoivasti. Myös resurssit voidaan kohdistaa oikein kuormituksen ja kapasiteetin ajantasaisella seurannalla.