Oivaltavilla ratkaisuilla kannattavaan kasvuun – Digian strategia 2010 - 2013

Digia on kannattava kasvuyhtiö, jonka tuloksentekokyky ja vahva talous mahdollistavat jatkuvan arvonnousun. Yhtiö tuottaa asiakkailleen arvoa myyntiä lisäävillä, toimintaa tehostavilla ja palvelua parantavilla tietojärjestelmäratkaisuilla ja -palveluilla. Digian strategia perustuu omiin tai kumppanituotteisiin, palveluihin, vahvaan osaamiseen ja huipputason projektijohtamiseen.

Oivaltava ratkaisija
 

Digia tuottaa arvoa asiakkailleen myyntiä lisäävillä, toimintaa tehostavilla ja palvelua parantavilla tietojärjestelmäratkaisuilla ja -palveluilla. Yhtiö mahdollistaa asiakkaidensa kasvun ja kansainvälistymisen internet-pohjaisilla ja monikanavaisilla tietojärjestelmäratkaisuilla. Digia on tunnettu nopeasta kyvystään omaksua sekä soveltaa uusia teknologioita ja tuotteita. Yhtiön huippuluokan projektinhallinta varmistaa asiakkaan tavoitteiden toteutumisen kaikissa kehityshankkeissa.

Arvonnousua sijoittajille


Yhtiö kasvaa pääsääntöisesti orgaanisesti kehittämällä nykyistä liiketoimintaansa sekä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tuote- ja palvelustrategia perustuu monikanavaisiin, asiakkaiden liiketoimintaa tehostaviin ratkaisuihin, sopimustuotekehitykseen ja koko asiakkuuden elinkaaren kattaviin palveluihin. Digia on asiakkaidensa innovatiivinen kehityskumppani, joka tuo markkinoille uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Yhtiö laajentaa toimintaansa myös uusille markkina-alueille.

Digian kannattavuus on toimialan keskiarvoa korkeampi. Hyvä kannattavuus perustuu tehokkaaseen johtamisjärjestelmään ja prosesseihin. Keskittyminen johtaviin teknologioihin ja menetelmiin nopeuttaa oppimista, parantaa laatua ja tehostaa toimintaa. Vahva toimialaosaaminen, teknologinen edelläkävijyys sekä kustannustehokas toimipaikkaverkosto mahdollistavat hintakilpailukyvyn.

Yhtiön vahva kassavirta mahdollistaa strategisten kehityshankkeiden toteuttamisen, investoinnit, taseen vahvistamisen ja jatkuvan osinkovirran. Yhtiö pyrkii myös kasvattamaan kansainvälisen tuotepohjaisen liiketoiminnan osuutta. Vahva tase ja kannattava kasvu mahdollistavat jatkuvan arvonnousun.