Vuoden 2009 tapahtumat

Tammikuu

Digia sai ensimmäisenä suomalaisyrityksenä sertifioidun kumppanin aseman Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän Field Services -toimialaratkaisun toimittajana.

Helmikuu

Digia toimitti sijoitus- ja pankkitoiminnan järjestelmän Sofia Pankille. Toimitukseen sisältyivät myös pankkitilien ja lainojen hallintaratkaisut. Digia toimitti välittäjä- ja pankkitoimintaan tarkoitetun täydellisen Back Office
-järjestelmäkokonaisuuden neljässä kuukaudessa. Toimitus sisälsi liittymät kaikkiin tarvittaviin sisäisiin järjestelmiin ja arvopaperivälittäjän käyttämiin ulkoisten osapuolten järjestelmiin.

Maaliskuu

Maaliskuussa yhtiökokous valitsi hallitukseen Pekka Sivosen, Kari Karvisen, Jari Pasasen, Heikki Mäkijärven, Pertti Kyttälän ja Martti Mehtälän. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Kyttälän.

Jyrki Hallikainen ilmoitti, että hänen hallinnassaan on 2 134 463 Digian osaketta, joka vastaa 10,24 % Digian osakkeista ja äänistä.

Huhtikuu

Digia julkisti kaksi uutta sovellusta Nokian Maemo-laitteisiin. Digia @scene ja @Web näyttävät suuntaa uusille monipuolisille Qt-sovellusalustalla toteutetuille Maemo-sovelluksille. Digia @Web on uudenlainen, sormiohjattava web-selain mobiililaitteille. Digia @scene on mobiilin YouTube-videosisällön kuluttamiseen ja luomiseen optimoitu sovellus.

Digia uudisti valtakunnallisen liikennelupien tietojärjestelmän. Digian sekä liikenne- ja viestintäministeriön hanke on osa laajempaa monivuotista kehittämishanketta, jonka taustalla ovat eduskunnassa valmisteilla oleva uusi joukkoliikennelaki ja Suomessa voimaan astuva Euroopan unionin komission palvelusopimusasetus (PSA).

Kesäkuu

Digia julkisti Symbian Signed for Nokia -palvelun. Symbian Signed for Nokia on testaus- ja sertifiointipalvelu kaikille Nokian laitteisiin tarkoitetuille kehittäjäbrändätyille sovelluksille. Tyypillisesti nämä sovellukset esiasennetaan operaattorivariantteihin tai ne tulevat jakeluun Nokian myyntikanavien, esimerkiksi Ovi Kaupan, kautta.

Digia toimitti etätunnistinjärjestelmän Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin lannoitetehtaalle. Hankkeessa pilotoitiin etätunnistinteknologiaa (RFID) suurlannoitesäkkien säkityksen ja keräilyn tuotantolinjoilla.

Hansel valitsi Digian ainoaksi toimittajaksi valtionhallinnon IT Service Desk
-järjestelmälle. Digia vastaa kokonaisvaltaisesti järjestelmän suunnittelusta, ylläpidosta ja tukipalveluista. Järjestelmä toteutetaan teknisesti IT-ohjelmistoyhtiö CA:n ohjelmistoilla. Service Desk -järjestelmä otettiin ensimmäiseksi käyttöön valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksissa. Palvelukeskusten järjestelmillä tulee itsepalveluportaalin kautta olemaan noin 90 000 loppukäyttäjää.

Elokuu

Digia julkisti olevansa yksi ensimmäisistä Qt Alliance -kumppaneista, joka tulee tekemään yhteistyötä Nokian kanssa vahvan Qt-käyttäjäekosysteemin kasvattamiseksi. Digian rooli Qt Alliance -kumppanina sekä laaja kokemus Qt-ohjelmistoprojekteista tekevät Digiasta johtavan toimijan Qt-ekosysteemissä.  Digian rooli Qt Alliance -kumppanina on tunnustus todistetusta laajasta ammattitaidosta, jota vaaditaan edistyksellisten Qt-pohjaisten ohjelmistoratkaisujen toimittamiseen eri toimialoille eri puolille maailmaa.

Syyskuu

Digia Oyj:n Suomen toiminnot saivat ISO 9001 -laatusertifikaatin. Digia laajensi laatujärjestelmänsä kattamaan kaikki Suomen toiminnot mukaan lukien johtamisen, myynnin, tuotannon ja jatkuvan kehittämisen prosessit ISO 9001:2008 -standardin mukaisesti. Inspecta Sertifiointi Oy on auditoinut ja sertifioinut Digian laatujärjestelmän sekä myöntänyt sille SFS-EN ISO 9001:2008 -laatusertifikaatin.

Lokakuu

Digia esitteli useita Qt-pohjaisia ohjelmisto- ja palveluinnovaatioita, muun muassa uuden konseptin seuraavan sukupolven käyttöliittymästä autoihin, Qt Developers Day -kehittäjätapahtumassa Münchenissä. Qt Alliance -kumppanina sekä tapahtuman sponsorina Digia kertoi Qt:n innovatiivisesta käytöstä sekä tutussa älypuhelin- (Symbian) ympäristössä että nousevissa mobiilitietokone- (Maemo) ja sulautetuissa ympäristöissä, kuten kulkuneuvoissa ja älykkäissä koneissa.

Digia, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto yhdistivät voimansa Qt-osaamisen kehittämiseksi lokakuussa järjestetyllä Qt Code Camp -kurssilla. Viikon mittaisen intensiivikurssin aikana opiskelijat perehtyivät Qt-teknologiaan ja oppimansa perusteella rakensivat itsenäisesti täysin toimivan sovelluksen. Kahdella paikkakunnalla samanaikaisesti toteutettu seminaarimuotoinen kurssi asetti uusia vaatimuksia niin Digian koulutusosaamiselle kuin kurssin järjestelyillekin.

Digia tehosti toimintaansa tiivistämällä kotimaan toimipisteverkostoaan. Osana tehostamistoimenpiteitä yhtiö suunnitteli lakkauttavansa Kuopion, Turun, Lahden ja Vaasan toimipisteet, joissa työskentelee yhteensä noin 80 henkilöä.

Marraskuu

Digia oli mukana Sijoittaja Invest 2009 -tapahtumassa Wanhassa Satamassa.

Ingman Group Oy Ab hankki 2 185 400 kappaletta Digia Oyj:n osakkeita, mikä ylitti 10 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta vastaten 10,48 % Digian osakkeista ja äänistä.

Pekka Sivonen ilmoitti Digialle, että hän on myynyt Digia Oyj:n osakkeita, minkä jälkeen hänen hallinnassaan on 2 997 613 Digian osaketta, joka vastaa 14,37 % Digian osakkeista ja äänistä.

Joulukuu

Digia kehitti tekstiviestipohjaisen ajanvarauspalvelun alkuvuodesta 2010 käynnistyvien H1N1-massarokotusten organisointiin. Ajanvarauspalvelun avulla voidaan lisätä kiinnostusta rokotuksia kohtaan ja helpottaa jonojen hallintaa. Palvelun käyttöön ottavissa kunnissa jokainen voi saada rokotuksen itselleen sopivana ajankohtana. Palvelua pilotoitiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Tiedotteet luettavissa  kokonaisuudessaan