Digia tarjoaa asiakkaiden toimintaa tukevia ohjelmistoja ja palveluita. Yhtiön asiakkaita ovat yritykset ja organisaatiot sekä yksityisillä aloilla että julkisella sektorilla.

Digian tarjooma kattaa valmisohjelmistot asiakkaan operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminnan ohjaukseen. Lisäksi tarjoomaan kuuluvat johtavien teknologiatoimittajien arkkitehtuuriratkaisuihin perustuvat asiakaskohtaiset ratkaisut sähköiseen asiointiin ja asiakaskokemuksen hallintaan.

Palvelutarjoama kattaa ratkaisujen toteutuksen, käyttöönottopalvelut ja kattavat elinkaaren aikaiset, jatkuvat palvelut.