Asiakaskokemuksen hallinta - kilpailukykyistä asiakaspalvelua

Digian Asiakaskokemuksen hallinta -palveluiden avulla parannetaan Digian asiakkaiden ja heidän loppuasiakkaidensa välisten kohtaamisten laatua. Asiakaskokemusta kehittämällä Digian asiakkaat saavuttavat uskollisempia asiakkaita ja kilpailuetua.

Maailma verkottuu ja internet on kaikkialla


Asiakaskokemuksen merkitys kilpailutekijänä on kasvanut, koska sähköisten kanavien yleistymisen myötä loppuasiakkaiden saatavilla on aiempaa laajempi palvelutarjoama, entistä vaivattomammin. Verkossa tuotteiden ja palveluiden vertailu, sekä niin haluttaessa palvelun tarjoajan vaihtaminen on vaivatonta. Yhä useammin kasvokkain tapahtuvat asiakaskohtaamiset hoitaa yrityksen edustajan sijaan tämän kumppani.

Edellä mainittujen toimintaympäristön muutosten takia yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota tasalaatuisen ja personoidun palvelun tuottamiseen riippumatta loppuasiakkaan käyttämästä kanavasta tai palvelua tuottavasta toimijasta. 

Parhaat ratkaisut verkottuvaan liiketoimintaympäristöön


Digian Asiakaskokemuksen hallinta -palveluiden avulla yritykset voivat erottautua kilpailijoistaan parantamalla asiakaskohtaamisten laatua. Digian tuotteistettujen konsultointipalveluiden avulla määritellään konkreettinen visio, strategia ja toimenpidesuunnitelma yrityksen tuottaman asiakaskokemuksen nostamiseksi yhdessä määritellylle tasolle.

Asiakaskokemuksen hallintaa tukevat tietojärjestelmäratkaisut sisältävät laajan joukon asiakkaan tarpeeseen sovitettavia ratkaisukomponentteja asiakaskohtaamisten sähköistämiseen, yrityksen oman henkilöstön työn tukemiseen, toimijaverkon hallintaan sekä yrityksen tiedonhallintaan ja tiedon kontekstisidonnaiseen jakeluun.

Strategiansa mukaisesti Digia kehittää ja konseptoi Asiakaskokemuksen hallintapalveluita tulevien vuosien aikana.

Selainpohjainen järjestelmä tehostaa Valion palautteiden käsittelyä

Digian tuottama koko Valion palauteprosessin käsittävä kuluttajapalautejärjestelmä on käytössä kaikissa Valion Suomen yksiköissä, joissa järjestelmä palvelee niin tuotantolaitoksia, yritysjohtoa, tuotehallintaa, markkinointia kuin asiakaspalveluakin. 

Selainpohjainen järjestelmä on ollut helppo ottaa käyttöön myös Valion ulkopuolella, kun muun muassa yrityksen ulkoistettu contact center käyttää kyseistä järjestelmää. Eri kieliversioiden avulla sovelluksen käyttöönottoa on helppo laajentaa. Sovellus otetaan käyttöön myös Valion tytäryhtiöissä. Ensimmäinen käyttöönotto on Valio Sverigessä keväällä 2010.

Järjestelmän ansiosta palautteen käsittely on nopeutunut ja palautteet ovat tasalaatuisempia. Tehokas käsittely säästää työaikaa ja tuoteturvallisuus vahvistuu, sillä järjestelmä ilmoittaa poikkeamista, joihin voidaan reagoida nopeasti. Myös asiakas kiittää saadessaan vastauksen ripeästi. Helppokäyttöisen järjestelmän monipuoliset raportointiominaisuudet palvelevat kattavasti sen eri käyttäjäryhmiä.