Toiminnanohjausliiketoiminta kasvaa vakaasti

Digian toiminnan tehokkuus yritysjärjestelmissä parani taantumasta huolimatta. Erinomainen menestys pohjautui korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja kykyyn tuoda jatkuvasti markkinoille uusia ratkaisuja asiakkaiden kehittyneisiin tarpeisiin.

Digian toiminnanohjausliiketoiminta perustuu sekä omiin että kolmannen osapuolen valmisohjelmistoihin, joita toimitetaan laajasti eri toimialoille. Digialla on 20 vuoden historia toiminnanohjauksen vahvana osaajana Suomessa ja näin laaja ja tyytyväinen asiakaskunta. Erityisesti viime vuosina yhtiö on laajentanut toimintaansa myös kansainvälisiin ERP-hankkeisiin.

Digia tarjoaa joustavia ratkaisuja


Yritysten operatiivinen toiminta perustuu yhä useammin toimialakohtaisiin valmisohjelmistoihin, joilla voidaan sellaisenaan toteuttaa alan normaalit liiketoimintaprosessit sekä liittymät muihin sovelluksiin ja liiketoimintakumppaneihin.

Valmisohjelmistoilla voidaan kattaa useimpien asiakkaiden perustarpeet muun muassa tilaus-toimitusketjunhallintaan, varaston- ja varainhallintaan, asiakas- ja toimittajahallintaan, taloushallintoon sekä viranomaisraportointiin liittyen. Digian tarjoomassa on valmisohjelmistoja muun muassa kaupan, teollisuuden, palveluyritysten, pankkien ja varainhoidon sekä ammattijärjestöjen tarpeisiin.

Digian ratkaisut ovat tunnettuja joustavuudestaan. Valmisohjelmistojen lisäksi asiakkaille voidaan tarjota konsultointi- ja kehityspalveluita asiakaskohtaisten toiminnallisuuksien toteutukseen, alan parhaiden käytäntöjen ja asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisesti.

Digian palvelutarjooma kattaa sekä ohjelmistojen käyttöönottopalvelut että kattavat, elinkaaren ajan jatkuvat palvelut. Usein asiakas haluaa hankkia mahdollisimman laajasti tarvitsemansa sovelluspalvelut yhdeltä toimittajalta koko sovelluksen elinkaaren ajan.

Vuonna 2009 Digia panosti erityisesti SaaS (Software-as-a-Service) -palvelumallin kehittämiseen valituilla sovellusalueilla. Digia uskoo vahvasti, että palveluina ostettavat sovellukset ovat tulevaisuudessa vallitseva tapa sovellusten hankkimiseksi yrityskäyttöön, sillä vuokraus- ja erilaiset leasing-vaihtoehdot ovat vallitsevia käytäntöjä muunkin käyttöomaisuuden hallinnassa.

Taantumassa menestyttiin tarjoomaa ja omia toimintamalleja kehittämällä


Toiminnanohjausmarkkinat olivat vaikeat vuoden 2009 alkupuolella. Yritysten jäädytettyä taantumassa investointejaan uusien toimitussopimusten solmiminen Digian perinteisesti vahvoilla kaupan ja teollisuuden toimialoilla oli hankalaa. Digia onnistui kuitenkin valtaamaan jalansijaa palveluliiketoiminnassa – erityisesti Field Services -toimialalla. Digia onkin toimittanut toimialan tarpeisiin jo useita kymmeniä järjestelmäratkaisuja ja mahdollistanut sitä kautta suuria tehostamisetuja.

Kevään 2009 aikana kehitettiin SaaS-tarjontaa ja toimintamalleja muuttuneeseen toimintaympäristöön paremmin sopiviksi. Vuoden loppupuolella markkinat osoittivatkin jo piristymisen merkkejä ja merkittäviä uusia toimitussopimuksia pystyttiin solmimaan. Yritysjärjestelmämarkkinoiden kasvun oletetaan pysyvän vaatimattomana vuonna 2010. Tässäkin taloudellisessa ympäristössä Digian tavoite on kasvattaa kannattavasti toimintaansa.