Digialla on kilpailuetuna yhdistelmä käytettävyyttä, verkkosovelluksia, liiketoimintaosaamista ja mobiiliratkaisuja. Tulevaisuuden tietojärjestelmä rakentuu internetin hajautettuun tietojenkäsittelyyn, älykkääseen käyttöliittymään sekä tilan, ajan ja paikan huomioivaan toiminnallisuuteen.

Huippuluokan teknologiatuntemuksen lisäksi Digialla on laaja kokemus ja ymmärrys eri toimialoista, mikä entisestään tehostaa arvoa luovien ratkaisujen ja oivallusten luomista.

Digia menestyi hyvin vuonna 2008 alkaneessa taantumassa, joka osaltaan vauhditti markkinoiden muutosta. Taantumasta huolimatta Digia lähti panostamaan ennakoiden toimialaymmärryksen syventämiseen, asiakkaidensa ydinliiketoiminnan kipupisteiden ratkaisukeskeisyyteen ja palveluun.