Toimialat markkinamuutoksessa – Digia muuttuu mukana

Digia kehittää jatkuvasti toimialaosaamistaan palvellakseen asiakkaitaan yhä useammin myös luotettuna neuvonantajana tietojärjestelmätoimittamisen lisäksi. Neuvonantajan rooli haastaa Digian ymmärtämään toimialojen ja arvoverkostojen muutoksia sekä asiakkaiden ydinliiketoiminnan haasteita. Ymmärryksen myötä liiketoiminnan tarpeisiin ja haasteisiin voidaan tuottaa arvoa luovia ratkaisuja.

Digian asiakkaiden liiketoimintaympäristöissä on viime vuosien aikana tapahtunut suuria muutoksia. Erityisen merkittävä muutos on tapahtunut viimeisen vuoden aikana yleisen taantuman vaikuttaessa milteipä kaikille toimialoille ja yhteiskunnan sektoreille.

Lähes kaikilla toimialoilla toiminnan ennustettavuuden aikajänne on lyhentynyt entisestään. Tästä syystä yhä useampi yritys on pakotettu uudistamaan strategiaansa ja toimintatapojansa löytääkseen uusia, ketterämpiä ja tehokkaampia toimintamalleja kilpailukyvyn säilyttämiseksi kiristyvillä markkinoilla.

Toimialojen arvoverkostojen muutoksen ymmärtäjä


Asiakaskunnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia finanssitoimialalla. Syksyllä 2008 alkanut finanssikriisi synnytti markkinoille useita pieniä toimijoita, joiden tietojärjestelmätarpeita Digia on menestyksellisesti lähtenyt ratkomaan.

Digian arvoketjuosaaminen kaupan toimialalla on perinteisesti ollut vahva. Digia on solminut kaupan asiakkaisiinsa vahvoja kumppanuussuhteita ja kehittänyt innovatiivisia, tuottavuutta ja liiketoimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. Arvoketju- ja prosessiosaamisen lisäksi asiakaslähtöisyys ja palvelutaito ovat avaintekijöitä, joista Digia saa kiitosta kaupan asiakkailtaan. Seuraava suuri askel kaupan toimialalla on keskittyä lastauslaiturin toiselle puolelle: myymälöissä työskentelee tyypillisesti yli 80 % koko ketjun henkilökunnasta, joten tuottavuuden kasvattamisessa myymälän puolella on merkittävä potentiaali.

Markkinoilta myös poistuu enemmän työvoimaa kuin uutta tulee tilalle. Toisaalta väestön ikääntyminen merkitsee työvoimavajeen lisäksi palvelutarpeen kasvua. Erityisesti julkisen hallinnon on ratkaistava, miten resurssivaje katetaan ja samat palvelut tuotetaan aiempaa suuremmalle asiakaskunnalle kustannustehokkaasti, esimerkiksi sähköisen asioinnin ja palvelun avulla.

Digia on erityisesti tunnettu mobiiliratkaisujen toimittajana. Muutokset markkinoilla ja teknologian kypsyminen mahdollistavat mobiiliratkaisujen hyödyntämisen liiketoimintaa ohjaavien ratkaisujen tehostamiseksi. Ratkaisevassa roolissa ei enää ole mobiilipäätelaitteen teknologia, vaan sillä käytettävät palvelut. Sisällöntuotannon ansainta kehittyy koko ajan, sillä erityisesti kuluttajan valitsemasta sisällöstä kilpailee yhä useampi toimija.

Keskiössä ymmärrys, ratkaisu ja arvo asiakkaalle


Digia menestyi hyvin vuonna 2008 alkaneessa taantumassa, joka osaltaan vauhditti markkinan muutosta. Taantumasta huolimatta Digia lähti panostamaan ennakoiden toimialaymmärryksen syventämiseen, asiakkaidensa ydinliiketoiminnan kipupisteiden ratkaisukeskeisyyteen ja palveluun. Näillä eväillä Digialla on vahva usko menestykseen myös vuonna 2010 - elpyvillä markkinoilla.

Tietotekniikkatoimittajasta
S-ryhmän strategiseksi kumppaniksi

Digia ja S-ryhmä ovat tehneet yhteistyötä jo 15 vuotta ja suhde on kehittynyt asteittain strategiseksi kumppanuudeksi. Yhteistyön ytimenä on Digian SOK:lle toimittama tiedonvälitysratkaisu, jolla yhdistettiin S-ryhmän 1 600 toimipaikkaa, useat eri taustajärjestelmät sekä kaupparyhmän lukuisat tavarantoimittajat ja bonuskumppanit yhtenäisen sanomapohjaiseen tiedonvälityksen piiriin. Myös sanomaliikenteen ja aineistojen valvonta hoituvat sujuvasti Digian toimittamien järjestelmien avulla.

"S-ryhmä kykenee ratkaisun myötä entistä ajantasaisempaan tiedonvälitykseen eri liiketoiminta-alueilla, mikä on voimakkaasti edistänyt tiedon hallittavuutta ja pitkien toimitusketjujen läpinäkyvyyttä. Ratkaisu mahdollistaa myös ajantasaisella tiedolla johtamisen ja luo uutta pohjaa strategisten prosessien mittaamiselle ja kehittämiselle monilla tavoin”, sanoo SOK:n tietohallintojohtaja Raimo Mäenpää.