Kilpailuetuna yhdistelmä käytettä-vyyttä, verkkosovelluksia, liike-toimintaosaamista ja mobiiliratkaisuja

Digian ainutlaatuinen yhdistelmä kokemusta ja osaamista niin käytettävyyssuunnittelun, yritysjärjestelmien, mobiililaitteiden kuin verkkosovellustenkin parista tarjoaa asiakkaille kiihdytyskaistan uuden vuosikymmenen internet-pohjaisen tietojenkäsittelyn pariin. Olipa kyseessä sitten verkkopalvelu, liiketoiminnan ydinjärjestelmä tai mobiilisovellus, avaa moderni tietotekniikka oivaltavine ratkaisuineen asiakkaille oven parempaan palveluun, tehokkaampaan toimintaan ja lisääntyneeseen myyntiin.

Tulevaisuuden tietojärjestelmä rakentuu internetiin hajautettuun tietojenkäsittelyyn, älykkääseen käyttöliittymään sekä tilan, ajan ja paikan huomioivaan toiminnallisuuteen. Käyttäjälähtöisesti toteutetut järjestelmät, liittyivätpä ne sitten yritysten liiketoimintaan, kuluttajien mobiiliin elämäntapaan tai vaikkapa digitaaliseen sisältöön, kuten musiikkiin, kommunikoivat sujuvasti käyttäjänsä kanssa huomioiden tämän tarpeet ennakoivasti ja älykkäästi.

Digia lunastaa mobiili-internetin lupaukset


Uudet tekniset ratkaisut ovat muutaman viime vuoden aikana oleellisesti parantaneet mobiili-internetin käyttäjäkokemusta. Niin verkon nopeus, päätelaitteiden kehittyneet käyttöliittymät kuin saatavilla olevien palveluiden laatukin ovat tuoneet useimmat aiemmin vain työaseman kautta käytettävät sovellukset käyttäjien taskuihin. Toisaalta päätelaitteet ovat kehittyneet lähemmäs työasemaa. Verkkoselaimen käyttö kosketusnäytön kautta on sujuvaa ja mahdollistaa vaativankin liiketoimintasovelluksen käytön.

Digian liiketoiminnassa nämä kehitystrendit näkyvät yhä voimakkaammin kasvavana asiakaskysyntänä sähköiseen asiointiin, liikkuvan työn hallintaratkaisuihin ja erilaisiin älykkäisiin mobiilijärjestelmiin liittyen. Yhä useammin Digian asiakkaat haluavat myös panostaa voimakkaasti ratkaisun tai palvelun käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen.

Kehitystrendit perustuvat markkinoiden tarpeeseen luoda palveluita, jotka vihdoinkin lunastavat mobiili-internetiin liitetyt lupaukset, aidosti käyttäjälähtöisesti. Digialle kyse ei enää ole erillisestä liiketoiminnasta tai erikoisosaamisesta, sillä vääjäämättömästi etenevä matkapuhelimen ja internetin liitto on tavalla tai toisella mukana lähes jokaisessa hankkeessa, jota Digia asiakkaidensa kanssa toteuttaa.

Tämän kiehtovan osaamiskombinaation syntyminen Digiaan ja sen hyödyntäminen tuottavasti asiakkaidemme liiketoiminnan tukena ei ole sattumaa, vaan monivuotisen strategisen kehittämistyön tulos. Digialla on huippuvalmiudet vastata haasteeseen ja auttaa asiakkaitaan hyödyntämään uuden vuosikymmenen internetin avaamia mahdollisuuksia – myös mobiilisti.

HUOVI-portaali tukee Suomen huoltovarmuutta

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu, tukeminen, ohjeistus ja varmistaminen. Huoltovarmuuden varmistaminen on Suomessa organisoitu kattavaksi yhteistyöverkostoksi. Siinä ovat mukana talouselämän eri toimialat, hallinnon eri alat sekä toimialajärjestöt.

HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuskriittisten yritysten verkostoitumista sekä jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua. HUOVI antaa tähän tarvittavaa ohjausta muun muassa ajankohtaistiedottamisen, ohjeistuksen, kypsyysanalyysin ja vertaisvertailun muodossa.

Portaalin avulla Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuuskriittinen yritys saavat tilannekuvan varautumisen tasosta ja Suomen huoltovarmuuteen kohdistuvista riskeistä. Digia on vastannut Huovin teknisestä toteutuksesta.

Huoltovarmuuskeskuksen valmiuspäällikkö Ralf Sontag on tyytyväinen ratkaisuun ja kiittää ketterää toimintatapaa hyvin toimivaksi projektimalliksi.