Digian mobiiliratkaisut – seuraavan innovaatioaallon harjalla

Digia tarjoaa innovatiivisia mobiiliratkaisuja ja edistyksellisiä kehityspalveluita mobiilialan maailmanluokan toimijoille. Digian pitkä ja menestyksekäs historia sekä korkea asiakastyytyväisyys pohjautuvat toimitusten luotettavuuteen ja korkeaan laatuun. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen, uusien teknologioiden aktiivinen omaksuminen, asiakasläheisyys sekä notkeat työtavat kuuluvat niihin kulmakiviin, jotka takaavat Digian aseman avainkumppanina mobiiliratkaisuissa. Laitevalmistajille ja operaattoreille tarjoamiensa palveluiden lisäksi Digia tarjoaa mobiliteetin tuomaa tehoa myös muille aloille, joilla mobiiliratkaisujen rooli kasvaa uutena kilpailukyvyn lähteenä. 

Mobiliteetin tulevaisuuden luominen - yhdessä johtavien toimijoiden kanssa


Digian palvelut ja yhteistyössä mobiilitoimialan merkittävimpien toimijoiden kanssa toimivat asiantuntijatiimit tunnetaan huippuluokan asiantuntijuudesta, toimituskyvystä sekä kyvystä saavuttaa erittäin korkea asiakastyytyväisyys läpi yhteistyösuhteen.

Laajan asiakaskuntansa ansiosta Digia tietää, mitä innovaatioihin ja uuden asiakaskokemuksen tuottamiseen tarvitaan läpi koko ketjun – aina tuotteen ensimmäisestä ideasta sen elinkaaren aikaisen menestyksen optimointiin.

Digia pystyy tarjoamaan kattavan valikoiman ostettavia kehityspalveluita mobiilitoimialan arvoketjun tärkeimpiin osiin:

  • Ohjelmistoalustan kehittäminen – pohjan luominen uusille voittoa tuottaville laitteille ja palveluille
  • Laitteen kehittäminen – parhaiden ohjelmistojen, laiteteknologian ja palveluiden yhdistäminen
  • Sovellus- ja palvelukehitys – älykkäiden käyttäjäkokemusten hiominen käytön helppouden ja nautinnon takaamiseksi.


Mobiliteetti yritys- ja mediaratkaisujen ja vertikaalisten toimialaratkaisujen saumattomana osana

Digian asiakkaat koostuvat monipuolisesti eri toimialojen ja medioiden edustajista. Kaikkien näiden asiakassegmenttien loppukäyttäjät odottavat, että palvelut ovat helposti heidän käytettävissään, yhä yleisemmin myös useiden erilaisten kanavien kautta, oli kyseessä sitten puhelinpalvelu, internet-palvelu, matkapuhelimen tekstiviestipalvelu tai mobiilisovellus. Digia on ainutlaatuisessa asemassa tarjoamassa mobiiliratkaisujen etuja asiakasratkaisujen saumattomana ja luonnollisena osana - oli kyseessä sitten yritysresurssien hallinta, asiakaskokemuksen hallinta tai portaaliratkaisut.

Digian tuote- ja palveluinnovaatiot valmiina ratkaisuina kohdennettuihin tarpeisiin


Digia sijoittaa jatkuvasti kokeilullisiin uusiin teknologioihin ja palvelukonsepteihin löytääkseen parhaat tavat niiden kaupallistamiseen joko asiakasprojektien osana tai omina kaupallisina ohjelmistotuotteinaan ja -palveluinaan.

Digian ohjelmistotuotevalikoima koostuu joukosta kaupallisia ohjelmistotuotteita ja referenssisovelluksia, joiden avulla vastataan kohdennettuihin tarpeisiin markkinoilla. Digian ratkaisut ulottuvat internet-pohjaisesta laitteen etäkäytöstä yritysten työntekijöille suunnattuun tehokkaaseen tosiaikaiseen yhteystietojen hallintaan.

 

Digia tuo käyttäjäkokemukset uudelle tasolle Nokian Qt-teknologian avulla

Matkapuhelin- ja tietokoneteolli-suuden haasteena on vastata kuluttajien kasvaviin odotuksiin inspiroivista käyttökokemuksista parantaen samalla kehitystyön tehokkuutta. Eräs avaintekijöistä vastattaessa tähän haasteeseen on Qt-kehitys- ja käyttöliittymäkehys, joka mahdollistaa saman lähdekoodin soveltamisen useissa alustoissa, kuten sulautettu Linux, Maemo, Windows Mobile, MAC OS X ja Symbian.

Vuoden aikana Digia vahvisti Qt-yhteistyötään Nokian kanssa solmimalla allianssi- ja koulutuskumppanuuden. Tämä kumppanuus parantaa Digian asemaa edistyneiden Qt-pohjaisten kehityspalveluiden maailmanlaajuisena tarjoajana matkapuhelinteollisuuden sekä viihde-, elektroniikka- ja älykonevalmistajien tarpeisiin.
 
Digia myös esitteli vuonna 2009 useita omia Qt-pohjaisia innovaatioitaan ja jakoi asian-tuntemustaan kansainvälisissä konferensseissa esittelemällä muun muassa kokemuksiaan siitä, mitä Qt-teknologian tuominen uusiin mobiiliympäristöihin, kuten Symbian-alustalle, edellyttää.