Yleiskatsaus mobiiliteollisuuden
vuoteen 2009

Maailmanlaajuinen lama kestettiin kohtuullisin vaikutuksin


Talouden globaali taantuma vaikutti mobiiliratkaisujen asiakaskysyntään ja aiheutti kustannusleikkauspaineita teollisuuden toimijoille, erityisesti laitevalmistajille ja operaattoreille. Taantuma vaikutti näin jonkin verran myös ostettavien kehityspalveluiden kysyntään. Haastavista olosuhteista huolimatta Digia säilytti hyvän markkina-aseman johtuen tulevaisuuteen tähtäävistä panostuksista oikeaan tarjontaan ja osaamisalueisiin, kuten Linux-pohjaisiin alustoihin. Kyseiset valinnat paransivat Digian asemaa alalla.

Monipuolisemmat mobiiliohjelmistoteknologiat


Vuoden aikana mobiilimarkkinoille tuli lisää sekä toimijoita että mobiilituotteissa ja -palveluissa käytettäviä alustateknologioita. Erityisesti Linux-pohjaiset alustat, kuten Maemo ja Android, nousivat merkittävään asemaan. Digian proaktiivisten toimien ansiosta yhtiö pystyi vastaamaan näihin uusiin nouseviin tarpeisiin: vuoden kuluessa Digia kaksinkertaisti Linux-pohjaisen osaamisensa (Maemo ja Android).

Internetin ja monialustateknologioiden kasvava merkitys


Mobiiliteollisuuden ohjelmistoalustojen lukumäärän kasvusta johtuen monialustatukea tarjoavien ohjelmistoympäristöjen merkitys alalla kasvoi. Erityisesti Qt- ja web-teknologioiden näkyvyys kasvoi. Digia otti vahvan johtoaseman tällä alueella muun muassa solmimalla Qt Alliance Partnership -kumppanuuden Nokian kanssa. Kumppanuuden tarkoituksena on tarjota tuotekehityspalveluja asiakkaille, jotka etsivät tehokkaita ja huippumoderneja Qt-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja älykkäisiin laitteisiinsa, koneisiinsa ja palveluihinsa.

Käyttäjäkokemuksen miellyttävyyden ja helppouden merkityksen kasvu jatkui


Kilpailu mobiililaitteiden käyttäjäkokemusten alueella jatkui. Kilpailua kiihdyttivät entisestään uusien kosketusnäyttötuotteiden tulo markkinoille ja Nokian Maemo-käyttöjärjestelmän vahva lanseeraus markkinoille. Digia nosti käyttäjäkokemuspalveluiden tarjontansa tasolle, joka teki yhtiöstä yhden johtavista toimijoista mobiililaitteiden käyttäjäkokemusten sektorilla.

Asiakkaiden valmius palveluiden kulutukseen mobiililaitteilla kasvoi


Vuonna 2009 mobiililaitteiden käyttäminen internet- ja mobiilipalveluiden kuluttamiseen yleistyi merkittävästi koko maailmassa. Palvelujen kulutuksen kasvuun vaikuttivat esimerkiksi nousevat palveluilmiöt, kuten sosiaaliset verkostot, houkuttelevat internet-selailuun käytettävät laitteet ja mobiilioperaattorien houkuttelevammat datasiirtohinnat. Kokonaisuudessaan asiakkaiden valmius mobiilipalveluiden kuluttamiseen vaikuttaa lupaavammalta kuin koskaan, mikä tarjoaa erinomaisen pohjan sekä Digian asiakkaille että Digian omille tuoteinnovaatioille.