Digia sijoituskohteena

Digia on kannattava kasvuyhtiö, jonka tuloksentekokyky ja vahva talous mahdollistavat jatkuvan arvonnousun.