Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 853 645. 

Digialla oli 31.12.2009 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 3 974 osakkeenomistajaa.

 

Kymmenen suurinta omistajaa olivat

 

Osakkeenomistaja                           

Osakkeiden määrä

Osuus osakkeista ja äänistä

Sivonen Pekka

2 997 613

14,37 %

Ingman Group Oy Ab

2 200 000

10,55 %

Hallikainen Jyrki

2 135 463

10,24 %

Karvinen Kari

1 586 309

7,61 %

Savolainen Matti 

1 320 659

6,33 %

Keskinäinen työelävakuutusyhtiö Varma

750 000

3,60 %

Veikko Laine Oy

581 050

2,79 %

Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity)

340 238

1,63 %

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Hallintarekisteröity)

271 972

1,30 %

Etra Trading Oy

200 000

0,96 %

  


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2009

 

Osakkeiden lukumäärä   

Osuus omistuksista

Osuus osakkeista ja äänistä

1–100

20,3 %

0,3 %

101–1 000

55,1 %

5,0 %

1 001–10 000

21,6 %

11,6 %

10 001–100 000

2,4 %

12,9 %

100 001–1 000 000

0,5 %

21,1 %

1 000 001–3 000 000

0,1 %

49,1 %

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2009

 

 

Osuus omistuksista

Osuus osakkeista

Yritykset

 5,2 %

 19,5 %

Rahoitus ja vakuutus

 0,3 %

 4,8 %

Julkisyhteisöt

 0,1 %

 3,7 %

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

 0,3 %

 0,4 %

Kotitaloudet

 93,6 %

 70,2 %

Ulkomaat

 0,5 %

 1,4 %