Emoyhtiön tase (FAS)

Liitetieto

31.12.2009

31.12.2008

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

8

 

 

Aineettomat oikeudet

 

421 224,63

612 018,93

Muut pitkävaikutteiset menot

 

777,51

2 332,58

 

 

422 002,14

614 351,51

Aineelliset hyödykkeet

9

 

 

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79

16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

103 846,99

110 440,45

Koneet ja kalusto

 

79 925,06

122 123,00

 

 

200 590,84

249 382,24

Sijoitukset

10

 

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

114 078 367,38

114 942 032,98

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32

606 292,32

 

 

114 684 659,70

115 548 325,30

 

 

 

 

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

115 307 252,68

116 412 059,05

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

11

 

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

9 430 272,94

11 490 973,05

Muut saamiset

 

276 800,10

329 991,50

Siirtosaamiset

 

261 815,24

328 021,81

 

 

9 968 888,28

12 148 986,36

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

8 345 559,84

540 131,42

 

 

 

 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

18 314 448,12

12 689 117,78

 

 

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

133 621 700,80

129 101 176,83

       

 

Liitetieto

31.12.2009

31.12.2008

VASTATTAVAA

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

 

 

Osakepääoma

 

2 085 364,50

2 085 364,50

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 447 817,82

34 938 181,34

Edellisten tilikausien tulos

 

2 177 767,16

800 916,74

Tilikauden tulos

 

3 927 765,97

2 187 621,03

Oma pääoma yhteensä 

 

51 538 201,25

47 911 569,41

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

13

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta


18 000 000,00

-

 

 

 


 

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

14

 

 

Ostovelat

 

161 510,01

90 739,37

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

4 000 000,00

55 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

58 489 943,46

22 970 951,53

Muut velat

 

707 874,37

2 133 250,15

Siirtovelat

 

724 171,71

994 666,37

 

 

64 083 499,55

81 189 607,42

 

 

 

 

Vieras pääoma yhteensä

 

82 083 499,55

81 189 607,42

 

 

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

133 621 700,80

129 101 176,83

       

Emoyhtiön tilinpäätös on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.