Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 

Liitetieto

1.1.–31.12.2009

1.1.–31.12.2008

 

 

 

 

Liikevaihto

1

8 277 619,00

7 974 743,00

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2

21 905,00

29 772,10

Henkilöstökulut

3

-4 537 220,03

-3 955 620,08

Poistot ja arvonalentumiset

4

-853 996,90

-235 479,53

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 993 412,43

-3 232 358,95

 

 

-8 362 724,36

-7 393 686,46

 

 

 

 

Liikevoitto

 

-85 105,36

581 056,54

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-3 016 448,01

-4 612 631,08

 

 

 

 

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

-3 101 553,37

-4 031 574,54

 

 

 

 

Satunnaiset erät

 

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

5 498 446,63

3 168 425,46

 

 

 

 

Tuloverot

7

-1 570 680,66

-980 804,43

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

3 927 765,97

2 187 621,03

       

 

Emoyhtiön tilinpäätös on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.