Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.-31.12.2009

1.1.-31.12.2008

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta:

 

 

Tilikauden voitto

-13 664

7 409

Oikaisut tilikauden tulokseen

33 919

10 821

Käyttöpääoman muutos

6 817

1 321

Maksetut korot

-1 929

-3 533

Saadut korot

91

596

Maksetut verot

-5 002

-1 141

Liiketoiminnan rahavirta

20 232

15 473

 

 

 

Investointien rahavirta:

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 342

-2 512

Tytäryhtiöhankinnat

-

-2 803

Investointien rahavirta

-1 342

-5 315

 

 

 

Rahoituksen rahavirta:

 

 

Maksullinen osakeanti

-

7

Omien osakkeiden hankinta

-33

-951

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-58 242

-33

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-18 000

-

Lyhtyaikaisten lainojen nostot

5 000

-

Pitkäaikaisten lainojen nostot

45 000

-

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-1 024

-2 041

Rahoituksen rahavirta

-27 300

-3 019

 

 

 

Rahavarojen muutos

-8 410

7 140

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

18 879

11 739

Rahavarojen muutos

-8 410

7 140

Rahavarat tilikauden lopussa

10 469

18 879