Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

Liitetieto

1.1.-31.12.2009

1.1.-31.12.2008

 

 

 

 

Liikevaihto

1,3

120 335 203,72

123 203 397,26

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

6

219 677,35

59 582,19

Materiaalit ja palvelut

 

-7 996 473,53

-10 048 668,36

Poistot ja arvonalentumiset

9

-28 051 336,80

-4 762 647,76

Muut liiketoiminnan kulut

4,5,7,8,10

-92 303 126,32

-95 014 258,54

 

 

-128 131 259,30

-109 765 992,47

 

 

 

 

Liikevoitto

 

-7 796 055,58

13 437 404,79

 

 

 

 

Rahoitustuotot 

11

118 641,56

867 380,05

Rahoituskulut

11

-2 441 881,65

-3 898 703,21

 

 

-2 323 240,09

-3 031 323,16

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

-10 119 295,67

10 406 081,63

 

 

 

 

Tuloverot

12

-3 544 609,99

-2 997 107,65

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

-13 663 905,66

7 408 973,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Laajan tuloslaskelman erät:

 

 

 

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

128 278,79

-242 428,10

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

-13 535 626,87

7 166 545,88

 

 

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

-13 663 905,66

7 408 973,98

Vähemmistölle

 

-

-

 

 

-13 663 905,66

7 408 973,98

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

-13 535 626,87

7 166 545,88

Vähemmistölle

 

-

-

 

 

-13 535 626,87

7 166 545,88

 

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

-0,67

0,36

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

-0,67

0,36