Laskelma oman pääoman muutoksista

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus

€ 000

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Muut rahastot

Muuntoerot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2008

2 085

7 893

38 111

5 204

-12

15 322

68 602

  Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

      Voitot/tappiot käypään arvoon
      arvostuksesta

-

-

-

-

-

-

-

      Tuloslaskelmaan siirretty määrä

-

-

-

-

-

-

-

  Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois
  siirrettyihin eriin liittyvät verot

-

-

-

-

-

-

-

  Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

-

-

-

-

-

7 409

7 409

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

-

-

-

-

-

7 409

7 409

  Osakepääoman korotus

-

7

-

-

-

-

7

  Osingonjako

-

-

-2 041

-

-

-

-2 041

  Omien osakkeiden lunastusrahasto

-

-

-1 131

-

-

169

-962

  Omana pääomana suoritettavat
  osakeperusteiset liiketoimet

-

-

-

-

-

-690

-690

  Käytetyt osakeoptiot

-

-

-

-

-

-

-

  Laajan tuloslaskelman erät

-

-

-

-

-242

-

-242

 

-

7

-3 172

-

-242

-521

-3 928

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 31.12.2008

2 085

7 899

34 938

 5 204

-254

22 210

72 083

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 000

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Muut rahastot

Muuntoerot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2009

2 085

7 899

34 938

 5 204

-254

22 210

72 083

  Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

      Voitot/tappiot käypään arvoon
      arvostuksesta

-

-

-

-

-

-

-

      Tuloslaskelmaan siirretty määrä

-

-

-

-

-

-

-

  Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois
  siirrettyihin eriin liittyvät verot

-

-

-

-

-

-

-

  Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

-

-

-

-

-

-13 664

-13 664

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

-

-

-

-

-

-13 664

-13 664

  Osakepääoman korotus

-

-

-

-

-

-

-

  Osingonjako

-

-

-

-

-

-1 024

-1 024

  Omien osakkeiden lunastusrahasto

-

-

510

-

-

-169

340

  Omana pääomana suoritettavat
 

osakeperusteiset liiketoimet

-

-

-

-

-

321

321

  Käytetyt osakeoptiot

-

-

-

-

-

-

-

  Laajan tuloslaskelman erät

-

-

-

-

128

-

128

 

-

-

510

-

128

-873

-235

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 31.12.2009

2 085

7 899

35 448

5 204

-126

7 673

58 184

               
 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2009
Emo

  2008
Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

35 448

34 938

Voitto edellisiltä tilikausilta

2 178

801

Tilikauden voitto

3 928

2 188

Yhteensä

41 553

37 927